Ett professionellt byggföretag i Storstockholm

Vi bygger med omsorg om kunden, projektet, personalen på våra arbetsplatser och om miljön.

Vi bygger hus med kvalitet.

Kontakta ossVåra projekt

Bild på byggställning runt byggnad

Vi erbjuder professionella byggtjänster till privata och offentliga fastighetsägare.

Vi har stort fokus på ordning och reda, löpande uppföljning och produktionsstyrning. Vi arbetar proaktivt och förutseende i alla skeden av projektet

Vår personal har bred erfarenhet av större och mindre byggprojekt, både nyproduktion och ombyggnad, såsom: skolor, förskolor, köpcentrum, sporthallar, kontor, sjukhus och industribyggnader. Vi arbetar med totalentreprenader såväl som utförandeentreprenader, gärna i samverkan med kunden och vi är vana att hantera olika affärsmodeller.

Vi har erfarenheten och kunskapen att ta oss an alla typer av projekt.

Ärlighet

Vi är alltid ärliga mot varandra, våra kunder, våra samarbetspartner och vår omgivning. Vi litar på varandra, vi säger vad vi menar och gör vad vi säger.

Engagemang

Vi arbetar lika engagerat i varje projekt oavsett storlek. Vi är alltid införstådda med vad som ska göras och arbetar proaktivt under hela projektets gång.

Långsiktighet

Vi ser varje ny kontakt som början på en långsiktig relation. Vi vårdar våra relationer med både kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Hur vi arbetar

Alla projekt är unika. Som byggare kan vi komma in i projektet i olika skeden beroende på kundens önskemål. Får vi förmånen att vara med från början kan vår process förenklat se ut så här:

Vad vill kunden ha?

Vi genomför en noggrann analys av kundens behov med avseende på bland annat kvalitet, prisbild och tidsåtgång.

Projektering

Vi leder projekteringsarbetet tillsammans med några av de mycket kompetenta projektörer vi brukar samarbeta med. Vi har löpande avstämningar och informerar kunden kontinuerligt genom hela projekteringsfasen för att säkerställa att vi uppfyller alla önskemål.

Produktion

Vi tar ansvar för hela produktionen från start till mål och ser bland annat till att rätt resurser finns på rätt plats under hela projektet. Vi tar fram tidplaner som vi löpande stämmer av, och vi arbetar aktivt och proaktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö under hela produktionsfasen.

Överlämnande

Hillebard Construction sätter ribban högt. Vi eftersträvar alltid noll anmärkningar vid slutbesiktning och vi ser till att all relevant dokumentation och information om projektet finns tillgänglig i god tid innan slutbesiktning.

Eftermarknad

Vårt ansvar tar inte slut efter överlämnandet. Vi finns alltid tillgängliga för att svara på frågor kring genomförda projekt och vi kan snabbt och enkelt hantera eventuella garantianmärkningar.

Våra projekt

Här kan ni läsa om våra pågående och avslutade projekt. Följ oss på Linkedin för att få senaste nytt.

Huddinge sjukhus, hus K2

e3k installation AB har valt Hillebard Construction AB som samarbetspartner för att bygga om klimatanläggningen i hus K2 på Huddinge Sj...
Läs mer

Fler projekt på gång

Vi har flera spännande projekt på gång och informerar löpande om dessa när de blir officiella.