Bild på snöigt tak där det pågår byggarbete

Huddinge sjukhus, hus K2

e3k installation AB har valt Hillebard Construction AB som samarbetspartner för att bygga om klimatanläggningen i hus K2 på Huddinge Sjukhus.

Entreprenaden avser upprustning och ombyggnad av ventilationsanläggningen med tillhörande rör, el, styr- och byggnadsarbeten inom hus K2 på plan 02, 03 och 09.
Ombyggnadsprojektet är komplicerat, avseende ett flertal faktorer:

  • Klimatanläggningen ska vara i bruk under hela byggtiden
  • Alla system måste byggas om samtidigt för att sluttiden skall kunna klaras
  • Rivningsarbeten och ny installation måste utföras parallellt och kan ej utföras rationellt med avseende på den provisoriska driften
  • Verksamheten pågår som vanligt i huset vilket innebär att största möjliga hänsyn till patienter och personal måste tas

Hillebard Constructions uppdrag innefattar bland annat all sågning och håltagning i betong, rivning, provisorier, smide, stomkomplettering, nya tillbyggnader på tak med mera.

Vi har arbetat tillsammans med personalen på Hillebard Construction under många år och i flertalet projekt och vi har alltid mötts av professionalitet och en omsorg om projektet.
Säger Roger Blomqvist, VD på e3k Installation AB

Projektet är pågående och beräknas vara klart i augusti 2019.