Integritetspolicy

Hillebard Construction värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU/EES. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att be om utdrag med dina personuppgifter och dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är rimligt nödvändigt för ändamålet.

Din personliga integritet är viktig för oss. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi rutiner och system för att skydda dina personuppgifter. Vi ser till att endast de personer som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dessa.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Förnamn, efternamn, E-postadress, telefonnummer och företag/organisation

Ändamål med insamlingen?

Om du kontaktar oss via webbplatsen så sparar vi dina personuppgifter, syftet är att kunna ge dig den aktuella servicen som du efterfrågar.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du har rätt att begära ut dina personuppgifter när som helst.

Om du önskar detta eller har några frågor avseende behandlingen av dina uppgifter kontakta oss på info@hillebard.se

Så raderar eller rättar du information?

Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga. Eller om du vill ha dem raderade.

Kontakta oss på info@hillebard.se

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke.

Du kan be oss begränsa användningen av dina uppgifter.

Om du önskar detta kontakta oss på info@hillebard.se

Period som uppgifterna lagras.

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.

Ansvarigt bolag samt personuppgiftsansvarig som mottager uppgifterna.

HILLEBARD Construction AB
Org.nr: 559119-2975